Personvern

 

Alle tjenester fra Norsk Kostveiledning følger gjeldene regler for personvern og norsk lov.

 

Informasjonen vi samler inn

Når du bruker tjenestene til Norsk kostveiledning samler vi inn følgende informasjon: 

 • Kontaktinformasjon: epostadresse og telefonnummer.
 • Identitetsopplysninger: navn.
 • Demografisk informasjon: kjønn og alder.
 • Betalingsopplysninger: kortnummer og betalingsmetode.
 • Brukervalg og innstillinger: valg du gjør ift din brukerkonto og ønskede tjenester.
 • Timebestillinger: informasjon om når du ønsker time.
 • Helseinformasjon: informasjon knyttet til din helse som kan avledes av informasjon du har gitt oss gjennom konsultasjon.

 

Formål med innhenting av informasjon

Formålene ved innhenting av personopplysninger er:

 • Tilby deg Norsk Kostveiledning sine tjenester. Til dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, betalingsopplysninger, brukervalg og innstillinger.
 • Tilby deg nyhetsbrev. Til dette formålet bruker vi kontaktinformasjon.
 • Tilby deg å bestille time. Til dette formålet bruker vi timebestillinger.
 • Tilby deg riktig kostveiledning og oppfølging. Til dette bruker vi identitetsopplysninger, helseinformasjon og demografisk informasjon du selv opplyser om.

 

Samtykke

Når vi anvender samtykke som behandlingsgrunnlag, kan du når som helst trekke tilbake samtykket til vår bruk av dine personopplysninger ved å kontakte Norsk Kostveiledning. Dersom du trekker tilbake ditt samtykke, påvirker ikke dette lovligheten av Norsk Kostveiledning sin bruk av opplysningene frem til samtykket ble trukket tilbake.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

Vi lagrer opplysninger så lenge det er grunnlag og behov for det, maksimalt 15 år. Vi oppbevarer opplysninger knyttet til nyhetsbrev så lenge brukeren abonnerer på nyhetsbrevet.

Vi vil uansett lagre opplysninger der det følger av lov eller der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

Hvem deler vi opplysningene med?

Vi deler personopplysninger om deg med tredjeparter vi samarbeider med for å levere tjenester og med våre leverandører når det er nødvendig for å utføre sine tjenester:

 • Drift av IT-infrastruktur: Mango Apps, EasyPractice
 • Betalingsprosessering: Stripe via EasyPractice
 • Levere reklame: MailChimp
 • Videosamtaler: Appear.in. Ende til ende krypterte videosamtaler.
 • Utføre analyser av tjenestene våre: Google og Facebook

 

Disse tredjepartene er underlagt gyldige databehandleravtaler, og vi deler kun den informasjonen som er nødvendig for at tredjeparten skal oppfylle sitt oppdrag.

Opplysninger om deg kan gis til relevante myndigheter, dersom vi er pålagt slik utlevering.

Annonser

Vi utfører tilpasset annonsering på vegne av oss selv.

For at vi skal ha mulighet til å vise deg tilpassede annonser har vi et behov for å bruke leverandører av tekniske annonseløsninger. Derfor vil vi kunne utlevere opplysninger om deg til slike leverandører. Som regel vil dette ikke være identifiserbare opplysninger.

Du kan når som helst motsette deg at vi bruker dine opplysninger til tilpasset annonsering. Det kan gjøres ved å endre innstillingene i nettleseren som hindrer at informasjonskapsler lagres på datamaskinen. Dette kan imidlertid påvirke annen funksjonalitet og kvaliteten på tjenesten, og du vil da kun få vist generelle annonser.

Analyseverktøy

Vi bruker flere analyseverktøy for å måle trafikk og unike brukere på våre tjenester.

Ved hjelp av informasjonskapsler/cookies kan vi sjekke om en bruker har vært innom våre nettsider tidligere, slik at vi ikke teller samme bruker flere ganger. Da får vi korrekte målinger på hvor mange unike brukere vi har, samt hvor ofte de besøker oss.

Vi benytter verktøy som Google Analytics for å samle informasjon om bruken av nettstedet. Dette hjelper oss blant annet med å bedre forstå hvordan du bruker siden og hvordan vi kan gjøre forbedringer.

Ikke alle analyseverktøy samler opplysninger som kan knyttes til din person, og vi benytter konservative innstillinger for å redusere eller unngå samling av personopplysninger.

På våre vegne benytter leverandørene av disse systemene opplysningene for å gi oss oversikt over din bruk av våre tjenester, i aggregert og anonymisert form. Du kan nekte bruk av Google Analytics fullstendig, her og på andre nettsteder, ved å bruke Google’s eget nettlesertillegg for dette: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan også oppnå dette ved å endre innstillingene i nettleseren som hindrer at informasjonskapsler lagres på datamaskinen. Dette kan imidlertid påvirke annen funksjonalitet og kvaliteten på tjenesten.

Norsk Kostveiledning benytter Facebooks re-targeting/pixel, for å utføre statistiske analyser og profilering i forbindelse med markedsføring. Når du bruker Facebook sine tjenester, gjelder deres informasjonskapsler. Du kan lese mer om disse informasjonskapslene her: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Personvern for barn

Norsk Kostveiledning/Turid Iversen respekterer at barn har behov for særskilt beskyttelse av sitt personvern. Foresatte godkjenner på vegne av barna og barna kan samtykke selv fra fylte 15 år ved bruk av tjenester.

Vi vil gjøre det vi kan for å sikre personvernet og opplysningene til barna som har sine personopplysninger registrert hos oss.

 

Dine rettigheter

Rett til informasjon
Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av personopplysningene dine.

Rett til innsyn
Du har rett på en kopi av personopplysningene dine.

Rett til korrigering
Du har rett til å få feilaktige opplysninger om deg rettet. Du kan oppdatere opplysningene i din brukerkonto. Dersom det er andre opplysninger du mener må rettes eller du ikke har en brukerkonto kan du kontakte oss direkte.

Rett til å glemmes
Du har rett til å be om at opplysningene dine slettes dersom vi ikke lenger har behov for dem. I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger
Du har rett til å be om at vi slutter å bruke personopplysningene dine.

Rett til å motsette deg behandling av personopplysninger
Du har rett til å motsette deg vår bruk av personopplysningene dine, for eksempel ved å motsette deg markedsføring. 

Unntak
Det er unntak fra rettighetene vi har beskrevet over. Disse unntakene følger av lovgivningen og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger eller at opplysninger ikke kan slettes. Du kan få mer informasjon om disse unntakene ved å kontakte oss eller Datatilsynet.

 

Du kan utøve rettighetene dine, og få mer informasjon om hvilke unntak og begrensninger som gjelder, gjennom din brukerkonto eller ved å kontakte oss på post@norsk-kostveiledning.no

 

 

Brukervilkår for Norsk Kostveiledning

Generelt
Eieren av dette nettstedet er Turid Iversen, et norsk foretak som er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer: 921895348. Ved å bruke dette nettstedet og eller vår løsning samtykker du i følgende Brukervilkår.

Lovlig bruk
Alt materiale, innhold og alle tjenester på dette nettstedet/løsningen er utelukkende til din personlige bruk, og du kan ikke bruke det i kommersielt øyemed, om ikke annet er skriftlig avtalt med Norsk Kostveiledning/Turid Iversen. Det er forbudt å benytte automatiske metoder eller programvare til å samle inn data fra dette nettstedet til kommersiell bruk. Vi forbeholder oss retten til å utføre de tiltak vi anser som nødvendige ved urettmessig bruk av nettstedet, uten forvarsel. Slike tiltak kan, uten forvarsel, innebære, men begrenser seg ikke til at vi nekter deg tilgang til nettstedet vårt eller tar rettslige skritt.

Opphavsrett til åndsverk
Alt materiale, innhold og data som legges ut av Norsk kostveiledning/Turid Iversen på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, navn, logoer, artikler, fotografier osv., i tillegg til nettstedets design og kildekode, er underlagt opphavsrett til åndsverk, varemerkerettigheter, databaserettigheter og/eller andre immaterielle rettigheter. Det er ulovlig å fullstendig eller delvis kopiere, endre, distribuere, bruke eller reprodusere nettstedets innhold uten skriftlig forhåndstillatelse av Norsk kostveiledning/Turid Iversen.

Lenker til andre nettsteder
Nettstedet vårt kan inneholde lenker eller henvisninger til andre nettsteder. Norsk kostveiledning/Turid Iversen fraskriver seg alt ansvar for innhold, annonser eller produkter som er tilgjengelige på slike nettsteder. Med mindre noe annet er spesifisert, stiller Norsk Kostveiledning/Turid Iversen seg ikke bak produkter og/eller tjenester som tilbys på slike nettsteder.

Ansvarsfraskrivelse
Nettstedet og løsningen leveres «som det er». Norsk Kostveiledning/Turid Iversen tar alle rimelige steg for å holde informasjonen på nettstedet korrekt og oppdatert, og for å opprettholde en rask og pålitelig tjeneste. Om annet ikke er skriftlig avtalt med kunde kan ikke Norsk Kostveiledning/Turid Iversen holdes ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av dette nettstedet, løsningen eller andre nettsteder som er lenket til. I likhet overnevnte kan Norsk Kostveiledning/Turid Iversen heller ikke holdes ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge av bruk av informasjon som ligger på dette nettstedet, i løsningen, eller på et nettsted som er lenket til disse.

Endring av nettstedet
Vi forbeholder oss retten til å utføre forbedringer eller endringer i forhold til informasjon, tjenester, produkter og annet innhold på nettstedet vårt på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel.

Endring av brukervilkår
Vi forbeholder oss retten til å endre, tilrettelegge, legge til eller fjerne deler av disse Brukervilkårene på et hvilket som helst tidspunkt og uten forvarsel. Dersom du fortsetter å bruke dette nettstedet, samtykker du i disse endringene av Brukervilkårene.

 

Vennlig hilsen

Norsk Kostveiledning

Turid Iversen

 

 

Rull til toppen